Зээлийн мэдээллийн сан гэж юу вэ?

Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ нь зээлдэгч, зээлдүүлэгч аль алинд нь шаардлагатай санхүүгийн зах зээлийн чухал дэд бүтэц юм. Арилжааны банкууд болон зээл олгогч бусад санхүүгийн байгууллагууд харилцагчдынхаа авсан зээл, эргэл төлөлтийн тухай мэдээллийг тодорхой хугацаанд хадгалж шинээр зээл авах тохиолдолд харилцагчийнхаа эргэн төлөх чадвахыг үнэлэхэд ашигладаг. Зөвхөн банк төдийгүй бусад санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоо, бизнесийн байгууллагийн олгосон зээл, эргэн төлөлт, түүнчлэн дараа төлөлт үйлчилгээний тухай мэдээлэл болон бусад санхүүгийн үүргийг нийтэд нь зээлийн мэдээлэл гэж үзнэ.

Мэдээ, мэдээлэл

Харилцагчдийнхаа итгэл, хүндэтгэлийг хүлээсэн зээлийн мэдээллийн хамгийн найдвартай нэгдсэн систет байгуулж, харилцагчидаа эрсдлээс сэргийлж, зардлаа хэмнэж үр ашигаа нэмэгдүүлэх нөхцөл бололцоогоор хангана.

Сүхбаатар дүүрэг 6-р хороо, Бага тойруу Залуучуудын өргөн чөлөө
Утас: 77112012, Факс: 7012150, И-мэйл: info@cib.mn